ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการสร้างหมวดหมู่ใน Joomla 2.5 ให้กับบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวถึงเรื่องเดียวกัน เพื่อจัดบทความให้เป็นระเบียบ
1. คลิก Content>>Category Manager>>Add New Category
2. พิมพ์ข้อมูลลงไป ใช้การก็อปปี้ข้อมูลตัวอย่างของผมลงไปเลยก็ได้ ง่ายดีที่สุด
3. กรณีทำเว็บภาษาไทย ต้องมีชื่อหมวดหมู่เป็นภาษาไทย (Title) มีชื่อหมวดเป็นภาษาอังกฤษ (Alias) แปลจากไทยเป็นอังกฤษ อาจจะใช้การแปลใน Google แปลภาษาก็ได้
4. ตัวอย่างข้อมูลที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว
5. เสร็จแล้ว ก็คลิก Save & Close

6. ตัวอย่างการสร้างหมวดหมู่ที่เหลือ ปฏิบัติคล้ายๆ กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น