ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557


นางสาว จิรปรียา  ลาไธสง

เกิดเมื่อวันที่ 31 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2539
บ้านนาเจริญ บ้านเลขที่ 11/4 ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

รายชื่อสมาชิก
1.นางสาว จิรปรียา ลาไธสง
2.นางสาว สมลักษณ์ มุงวงษา
3.นาย สุทธิพงษ์ อินทะมาตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น