ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

นายสุทธิพงษ์  อินทะมาตร
เกิดวันที่21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2540
บ้านเลขที่ 7ม.9 บ.ห้วยบอลพัฒนา ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น